Fundacja Nagle Sami

Fundacja Nagle Sami zaprasza na szkolenia dla psychologów, pedagogów z zakresu pracy z osobami przeżywającymi żałobę po stracie bliskich (pod koniec marca rusza wiosenna edycja – więcej informacji w załączniku oraz na stronie: http://naglesami.org.pl/lista-warsztatow-i-szkolen.html ) oraz na szkoleniadla specjalistów HR dotyczące dobrych praktyk w związku ze śmiercią pracownika oraz szkolenia dla osób pracujących z klientami w żałobie, realizowanew ramach projektu Nagle Zmiana: http://naglezmiana.pl

Konferencja podsumowująca szkolenia 3.02.2016

3 lutego 2016 r. w Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca cykl edukacyjny dla dyrektorów szkół i nauczycieli „Żałoba w społeczności szkolnej”. Cykl ten jest elementem programu „Tumbo Pomaga”, realizowanego przez Fundację Hospicyjną. Patronat merytoryczny nad przedsięwzięciem objął Uniwersytet SWPS oraz Krajowy Duszpasterz Hospicjów ks. Piotr Krakowiak. Program szkoleniowy został sfinansowany przez Gminę Miasta Gdańsk, reprezentowanym na spotkaniu przez Zastępcę Dyrektora ds. Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Mariolę Paluch oraz Izabelę Tarasiewicz i Bogumiłę Bieniasz.

Szkolenia specjalistyczne "Żałoba w społeczności szkolnej"

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń w ramach programu „Tumbo Pomaga”, prowadzonego przez Fundację Hospicyjną „Żałoba w społeczności szkolnej” dla kadry zarządzającej placówek oświatowych i nauczycieli, którzy będą odpowiedzialni za pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z żałobą. Ich celem jest przybliżenie problemu osierocenia i żałoby młodych ludzi, pokazania możliwych działań szkoły w sytuacji śmierci członka społeczności szkolnej oraz uwypuklenia niezwykłej roli nauczyciela w procesie wsparcia dziecka w żałobie. Patronat merytoryczny nad cyklem szkoleń roztoczył Uniwersytet SWPS Sopot.

Sprawozdanie z konferencji „Żałoba dzieci i młodzieży” (15.04.2015)

15 kwietnia br, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja szkoleniowa „Żałoba dzieci i młodzieży”, przygotowana w ramach programu „Tumbo Pomaga”, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Fundacja Hospicyjna. W wydarzeniu wzięło udział około 120 psychologów i pedagogów szkolnych z pomorskich placówek oświatowych oraz poradni pedagogiczno-psychologicznych.

Szkolenia specjalistyczne "Żałoba dzieci i młodzieży"

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na specjalistyczne szkolenia: "Żałoba dzieci i młodzieży" – prowadzone przez Fundację Hospicyjną w ramach programu „Tumbo Pomaga”.

Szkolenia w formie wykładu i warsztatów skierowane są do pedagogów i psychologów, którzy angażują się w pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie, pracując w:
- szkole,
- poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Tematyka wykładów opracowana została z myślą o osobach mających w swojej pracy kontakt z dziećmi lub młodzieżą w żałobie, jednak niebędących specjalistami w zakresie istniejących form pomocy, jakich można im udzielić w tym trudnym okresie. Zaproponowane warsztaty pozwolą pogłębić wiedzę na ten temat oraz rozwiną praktyczne umiejętności pracy z osieroconymi.
Istotnym punktem spotkania będzie prezentacja portalu pomocowego www.tumbopomaga.pl, adresowanego zarówno do małych i młodych żałobników, jak i wszystkich chcących im pomóc w tym trudnym okresie.